Dataskydd på timeacle.com

timeacle är mycket noga med att skydda dina personrelaterade uppgifter. Personliga uppgifter är information, som kan användas för att få reda på saker i samband med dina personliga eller sakliga förhållanden. Vi är mycket noga med att alltid följa alla tillämpliga lagstadgade bestämmelser inom detta område och att även i tekniskt avseende alltid hålla aktuell standard.

Surfa på vår webbsida

I samband med att du öppnar vår webbsida kommer – precis som det i allmänhet är vanligt på Internet – data att sparas på våra servrar, vilka kan möjliggöra en identifiering (t.ex. IP-adress, datum, tid och besökta sidor). Dessa främjar systemsäkerheten (förhindrar missbruk) till förmån för webbsidans felfria funktion och för statistiska ändamål. En personrelaterad utvärdering äger inte rum. Den statistiska analysen av pseudonymförsedda och anonyma datasatser förbehålls.

Utlämnande av dina uppgifter

Vi överlämnar inga uppgifter till tredje part, utom när det krävs enligt lag. Därutöver kan dina uppgifter överlämnas i samband med bearbetning av order, där vi behåller full kontroll över dina uppgifter.

Behöver en företagskund av timeacle dina uppgifter för bokning av din kölapp, kommer du att informeras om överföringen av data innan den äger rum. Du har då möjlighet att när du vill avbryta denna process.

Cookies

Vår webbsida använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler, som skickas till din dator och som sparas av din webbläsare. De cookies vi använder är så kallade ”Session-cookies” och ”Data-cookies”. Vid ”Session-cookies” lagras en slumpmässigt skapad, individuell användar-ID (sträng) av besöket på vår webbplats.

”Beständiga-cookies” sparar postnummer, valt språk och GPS-koordinaterna på bärbara enheter.

Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus.