Integritetspolicy

Allmän information

Tack för ditt intresse av vår webbplats och våra produkter! Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss.

Som en del av de aktuella rättsliga ändringarna avseende dataskyddsriktlinjerna och som en del av vår skyldighet till transparens har vi förnyat vår Integritetspolicy.

I det följande hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter som samlas in vid användningen av vår webbplats och våra produkter.

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med de lagar som gäller för dataskydd.

När andra webbplatser är länkade har vi varken inflytande eller kontroll över det länkade innehållet och de respektive dataskyddsbestämmelserna där.

Vi rekommenderar att du kontrollerar Integritetspolicyerna på de länkade webbplatserna för att avgöra om och i vilken utsträckning personuppgifter samlas in, behandlas, används eller görs tillgängliga för tredje part.

1. Kontaktinformation

Ansvarig i enlighet med dataskyddslagstiftningen

Timeacle GmbH & Co. KG
Wendenstraße 130
DE-20537 Hamburg
datenschutz@timeacle.com
+49 (0)40 368 800 300

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Dominik, Fünkner
PROLIANCE GmbH
Leopoldstraße 21
DE-80802 München
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

2. Definition av termer

Vår Integritetspolicy ska vara lätt och förståelig för alla.

Integritetspolicyn använder sig som regel av de officiella termerna i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

De officiella termdefinitionerna förklaras i Artikel 4 GDPR.

3. Databehandling när du besöker vår webbplats

När du besöker våra webbplatser är det tekniskt nödvändigt att data överförs till vår webbserver via din webbläsare.

Vår webbserver befinner sig i Tyskland.

Om personuppgifter samlas in kommer du att informeras i förväg. Ditt samtycke måste ges för detta.

Följande personuppgifter registreras under en pågående anslutning för kommunikation mellan din webbläsare och vår webbserver:

 • IP-adressen, där de två sista blocken är anonymiserade via en inställning i Piwiks administratörsbehörighet
 • Landet, från vilket åtkomsten görs
 • Webbläsare, operativsystem, enhetstyp, upplösning, språk
 • Tidpunkt och längd för besöket
 • Webbplats, från vilken åtkomsten görs

Vi registrerar från vilken webbplats du besöker timeacle. Om du besöker timeacle från en annan webbplats, kan tidscykeln visa från vilken webbplats denna åtkomst görs. Dessutom registreras datum och tid för besöket.

Vi identifierar vilken webbläsare du använder för webbplatsåtkomsten och vilket operativsystem du använder.

Din IP-adress kommer att överföras anonymt, så att platsen bara vagt kan identifieras. Även användaren resp. webbplatsbesökaren är således inte längre identifierbar.

Varaktigheten av ditt besök på vår webbplats kan också ses.

De uppräknade datauppgifterna samlar vi in för att säkerställa en smidig anslutning till webbplatsen och för att möjliggöra en bekväm användning av vår webbplats för besökare.

Dessutom utför loggfilen bedömning av systemets säkerhet och stabilitet samt administrativa ändamål. De ovan nämnda datauppgifterna kan också samlas in för att analysera ditt användarbeteende.

Rättslig grund för tillfällig lagring av data eller loggfiler är Artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR.

Dina rättigheter avseende ovan nämnda insamlade datauppgifter förblir opåverkade.

4. Allmän databehandling av webbplatsen när du använder våra tjänster

På vår webbplats resp. webbportal kan personuppgifter behandlas eller samlas in med hjälp av våra onlinetjänster.

Det är fallet när du använder följande tjänster:

 • Registrering för ett användarkonto
 • Bedömning
 • Mötesbokning
 • Bokning av direktbiljett

Registrering och bokning av mötes- och direktbiljetter som registrerad kund: För att registrera ett användarkonto behöver du ange din personliga e-postadress och ett lösenord. Detta är den minsta mängd data som behövs för att boka en biljett.

Den registrerade användaren har möjlighet att frivilligt lägga till förnamn, efternamn och telefonnummer i sin profil.

Om det krävs av företagskunden, skickas dessa uppgifter vidare till bokningen.Användaren måste via en kryssruta ge sitt samtycke till denna överföring, före varje ny bokning.

Om de uppgifter som krävs för bokningen inte har lämnats tidigare, kommer användaren att bli ombedd att ange denna information vid bokningen via ett ifyllningsformulär.

Dessa uppgifter lagras tillsammans med biljetten och efter att ha hämtat biljetten raderas alla personuppgifter. Raderingen sker vid slutet av den dag då tidsbokningen ägde rum.

Rättslig grund för att behandla uppgifterna är ditt samtycke enligt Artikel 6 GDPR.

Du kan ändra och/eller radera dina data när som helst med samma ifyllningsformulär.

Du har möjlighet att när som helst avbryta registreringen eller att radera kontot.

För att radera ditt användarkonto, skicka ett mail till datenschutz@timeacle.com med angivande av e-postadressen som användes vid registrering och begäran om att radera användarkontot. Raderingen sker vanligtvis samma dag. Detta bekräftas sedan via e-post.

Som registrerad användare kan du avboka möten och dessutom göra bedömningar.

Vid inlämning av bedömningen visas endast din bedömningstext på företagskundens profil. En referens till din person är inte möjlig, om du inte avslöjar personuppgifter vid själva textinmatningen.

Bokning som gäst: Du har också möjlighet att som gäst boka tids- och direktbiljetter hos våra affärspartners. Våra affärspartners kan begära ditt förnamn, efternamn, e-post och telefonnummer som obligatoriskt för bokningen om detta bedöms lämpligt.  När du bokar som gäst blir du ombedd att ange de nödvändiga uppgifterna i en textruta.

Användaren godkänner överföringen via en kryssruta innan bokningen och informeras alltid i förväg.

Dessa uppgifter lagras tillsammans med biljetten och efter hämtningen (biljetterna) raderas alla personuppgifter.  Raderingen sker vid slutet av den dag då tidsbokningen ägde rum.

Rättslig grund för att behandla uppgifterna är ditt samtycke enligt Artikel 6 GDPR.

Online-företagskund: För att behandla din bokning, ber vi i enlighet med nödvändiga lagstadgade avtalsspecifikationer vid bokningen om ditt förnamn, efternamn, adress, företagsnamn och faktureringsinformation samt betalningsinformation, e-postadress och lösenord.

Rättslig grund för att behandla uppgifterna är ditt samtycke enligt Artikel 6 GDPR.

Raderingen av uppgifterna sker i enlighet med rättsliga bestämmelser.

Kontakt via e-post: Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformulär eller e-postförfrågningar, lagrar vi din information från förfrågningsformuläret resp. ditt e-postmeddelande inklusive de kontaktuppgifter du lämnat där för att behandla förfrågningen, samt vid uppföljning.

Vi delar aldrig denna information utan ditt samtycke.

Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är vårt legitima intresse för att kunna svara på din förfrågan enligt Artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR såväl som eventuellt Artikel 6, punkt 1 lit. b GDPR, om din förfrågan avser ingående av ett avtal.

Dina uppgifter kommer enligt lagliga krav att raderas efter den slutliga behandlingen av din förfrågan.

5. Webbanalys

Denna webbplats använder Piwik-tjänster för att utvärdera användartrafik till denna webbplats.

Piwik (numera: Matomo) är en plattform för open-source-webbanalys. Denna plattform används av en webbplatsägare för att mäta, samla in, analysera och rapportera besökardata för att förstå och optimera sin webbplats.

Operatör av Piwik-komponenterna är Innocraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zeeland.

Piwik används för att analysera webbplatsbesökarnas beteende för att identifiera potentiella fallgropar, sidor som inte hittades, sökmotorindexeringsproblem, det mest besökta innehållet. När uppgifterna har behandlats (till exempel antalet besökare som når en sida som inte hittats) genererar Piwik rapporter för webbplatsägaren, från vilka lämpliga åtgärder kan härledas.

Piwik behandlar följande personuppgifter:

 • IP-adressen, där de två sista blocken är anonymiserade via en inställning i Piwiks administratörsbehörighet
 • Landet, från vilket åtkomsten görs
 • Webbläsare, operativsystem, enhetstyp, upplösning, språk
 • Tidpunkt och längd för besöket
 • Webbplats, från vilken åtkomsten görs

Behandlingen av personuppgifter med Piwik baseras på legitima intressen.Genom att behandla dina personuppgifter med Piwik kan vi avgöra hur vi behöver förbättra vår webbplats.

Piwik lämnar till exempel information som hjälper oss att göra vår webbplats bättre och mer användarvänlig.

Vårt team profiterar från behandlingen av dina personuppgifter och genomför omedelbart nödvändiga ändringar på webbplatsen.

Genom behandlingen av dina personuppgifter, kommer du att profitera från en stadigt förbättrad webbplats.

Denna webbplats använder Google Tag Manager. Google Tag Manager är en lösning som gör det möjligt för marknadsförare att hantera webbplatstaggar via ett gränssnitt. Verktyget Taghanterare (som implementerar taggarna) är en cookie-fri domän och samlar inte in några personuppgifter. Verktyget utlöser andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har inte åtkomst till dessa data. Om deaktivering har utförts på domän- eller cookienivå förblir detta på plats för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

6. Cookies

Såvitt dina säkerhetsinställningar tillåter använder vi cookies.

Med hjälp av cookies kan vår webbplats lagra data på din dator vid ditt besök.

Nödvändiga cookies: Vi använder en cookie som är nödvändig för användarinloggning och för att skilja mellan systemets olika användarroller.

Dessutom lagras icke-inloggningsrelaterade inställningar såsom webbplatsens språk och den mobila användarens ort i cookies.

Analytiska och prestationsrelaterade cookies: Vi använder cookies för att verifiera resultatet av våra onlinetjänster, inklusive som en del av vår analysprocess för att förbättra innehållet på de webbplatser som erbjuds via våra onlinetjänster.

Användaren kan när som helst förhindra att cookies ställs in via vår webbplats, med hjälp av en lämplig inställning av den använda webbläsaren och därmed permanent motstrida inställningen av cookies.

Funktionaliteten hos de väsentliga tjänsterna kan i detta fall dock inte garanteras.

Vidare kan redan inställda cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt med alla vanliga webbläsare.

Ett meddelande om användningen av cookies kommer att visas på webbplatsen och måste bekräftas.

7. Dataöverföring och mottagare

En överföring av dina personuppgifter till tredje part sker inte, förutom

 • om vi uttryckligen har angett detta i beskrivningen av respektive databehandling.
 • om du som användare bokar en mötesbiljett eller direktbiljett och företagskunden med vilken du bokar detta möte eller direktbiljett kräver överföring av dessa uppgifter. I det här fallet kommer du att bli informerad innan du bokar och du kan avboka bokningen när som helst.
 • om du har gett ditt uttryckliga samtycke enligt Artikel 6, punkt 1 S. 1 lit. a GDPR,
 • om överföringen krävs enligt Artikel 6, punkt 1 S. 1 lit. f GDPR för att hävda, utöva eller försvara rättsliga aspråk och det inte finns någon anledning att anta att du har ett övervägande legitimt intresse att inte avslöja dina uppgifter,
 • i händelse av att för överföringen enligt Artikel 6, punkt 1 S. 1 lit. GDPR finns en laglig skyldighet och - i den mån det krävs enligt Artikel 6, punkt 1 S. 1 lit. b GDPR för ingåendet av avtalsförhållandet med dig.

En överföring av personuppgifter till länder utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller till ett internationellt företag sker endast i den utsträckning detta är nödvändigt för att behandla din direktbiljett och mötesbokning och därmed för utförandet av tjänsten, om överföringen krävs enligt lag eller du har gett oss ditt samtycke. Som mottagare räknas i dessa fall bland annat lokala företagskunder eller myndigheter.

Vi använder även externa tjänsteleverantörer för utförandet av våra tjänster, som vi noggrant har valt ut och gett skriftliga uppdrag.

De är bundna av våra instruktioner och kontrolleras regelbundet av oss. Med vilka vi, när det är nödvändigt, också har ingått uppdragsavtal i enlighet med Artikel 28 GDPR.

Dessa är tjänsteleverantörer för webbhotell, sändning av e-post samt underhåll och skötsel av våra IT-system etc. Datauppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

8. Den berörda personens rättigheter

Du har när som helst rätt till information, korrigering och radering avseende behandlingen och användningen av dina personuppgifter.

Du har dessutom rätt till begränsning av behandlingen och dataöverförbarheten, samt rätt till invändning.

Dessa rättigheter kan du utöva genom att kontakta Timeacle GmbH & Co KG via e-postadressen datenschutz@timeacle.com eller via de kontaktuppgifter som anges under företagsinformationen.

9. Godkännande av Integritetspolicyn

Användare av timeacle-webbplatserna och timeacle-produkterna godkänner fullständigt denna Integritetspolicy.

I händelse av eventuell invändning är våra produkter och tjänster tyvärr inte tillgängliga.

10. Anpassningar och status för Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att vid behov anpassa eller uppdatera denna Integritetspolicy i enlighet med gällande dataskyddsföreskrifter.

På så sätt kan vi anpassa den till gällande lagstiftning och ta hänsyn till förändringar i våra tjänster, t.ex. när nya tjänster införs.

För ditt besök gäller den senaste versionen.

Datum för denna Integritetspolicy: 31.05.2018